Maang

Maang
Loon
Sample Sentences
Maangwag na gigii-wabamaag?
Additional Media