aa t’ųųp

aa t’ųųp
put in one’s arms
Part of Speech
Definition
put in one’s arms
Recording(s)
Sample Sentences
Nįįkjąkra aa t’ųųpšąną. - S/he put the child in his/her arms.
Nįįkjąk xųnųnįkra aa hat’ųpšąną. - I put the baby into his arms.
Source
LQ
Additional Media

Morphology: aa hat’ųp, aa rat’ųp